Unsere Tarife im OTELO Netz

 • OTELO-Allnet-Basic S 2016

  OTELO-Allnet-Basic S 2016

  • 500 Frei-Einheiten
   mtl. ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • Internet-Flat
   bis 14,4 Mbit/s, ab 750 MB max. 64 Kbit/s
 • VfL Bochum-Tarif Aktion

  VfL Bochum-Tarif Aktion

  • Allnet-Flat
   ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • 1,5 GB Internet-Flat
   bis 21,6 Mbit/s, ab 1 GB max. 64 Kbit/s
  • 0,09 Euro/SMS
   ins dt. Mobilfunknetz
 • Fan Tarif 2016/2 Aktion

  Fan Tarif 2016/2 Aktion

  • Allnet-Flat
   ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • 1,5 GB Internet-Flat
   bis 21,6 Mbit/s, ab 1,5 GB max. 64 Kbit/s
  • 0,09 Euro/SMS
   ins dt. Mobilfunknetz
 • OTELO-Allnet-Flat M 2016

  OTELO-Allnet-Flat M 2016

  • Allnet-Flat
   ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • 1 GB Internet-Flat
   bis 21,6 Mbit/s, ab 1 GB max. 64 Kbit/s
  • 0,09 Euro/SMS
   ins dt. Mobilfunknetz
 • OTELO-Allnet-Flat M Young

  OTELO-Allnet-Flat M Young

  • Allnet-Flat
   ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • 2 GB Internet-Flat
   bis 42,2 Mbit/s, ab 2 GB max. 64 Kbit/s
  • 0,09 Euro/SMS
   ins dt. Mobilfunknetz
  • Für alle Kunden unter 28 Jahren
 • OTELO-Allnet-Flat L 2016

  OTELO-Allnet-Flat L 2016

  • Allnet-Flat
   ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • 1,5 GB Internet-Flat
   bis 21,6 Mbit/s, ab 1,5 GB max. 64 Kbit/s
  • SMS-Flat
   ins dt. Mobilfunknetz
 • OTELO-Allnet-Flat XL 2016

  OTELO-Allnet-Flat XL 2016

  • Allnet-Flat
   ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • 2 GB Internet-Flat
   bis 21,6 Mbit/s, ab 2 GB max. 64 Kbit/s
  • SMS-Flat
   ins dt. Mobilfunknetz
 • OTELO-Allnet-Flat XL 2016 4GB

  OTELO-Allnet-Flat XL 2016 4GB

  • Allnet-Flat
   ins dt. Mobilfunk- und Festnetz
  • 4 GB Internet-Flat
   bis 42,2 Mbit/s, ab 4 GB max. 64 Kbit/s
  • SMS-Flat
   ins dt. Mobilfunknetz